1. เลือกประเภท, รุ่นและจำนวนของสินค้าที่ท่านต้องการ

2. ส่งรายการคำสั่งซื้อมาที่อีเมล์หรือทางไลน์ของทางร้าน

     e-mail : jumlongelectronic@gmail.com

                 :  kamolrattanavichianchan@gmail.com

     LINE ID : 0815131600

3. ทางร้านจะทำการสรุปและประเมินราคา แล้วติดต่อกลับไปหาท่าน

4. เมื่อทำการตกลงราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการโอนเงินมาที่บัญชีที่ทางร้านได้แจ้งไว้    

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชี

กสิกรไทย

วังบูรพา

นาง จอง แดงมี

044-2-36705-1

5. เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Fax : 022263146 หรือ LINE ID : 0815131600 หรือสแกนส่งมาที่  e-mail : jumlongelectronic@gmail.com kamolrattanavichianchan@gmail.com จากนั้นทางร้านจะรีบส่งสินค้าให้ถึงท่าน โดยไม่เกิน3วัน นับจากวันที่ท่านได้โอนเงิน

6, ในกรณีที่ท่านต้องการให้ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย เมื่อทางร้านจัดส่งสินค้าให้แล้ว ทางร้านจะทำการส่งหมายเลขสิ่งของจำนวน13หลักของปรษณีย์ไทยกลับไปยัง e-mail หรือ Line IDของท่าน ซึ่งท่านสามารถนำหมายเลข13หลักมาตรวจสอบได้ที่เมนูที่อยู่ด้านข้าง หัวข้อการจัดส่งสินค้า ที่เว็ปไซด์ของเรา


view