เงื่อนไขการให้บริการ

     1: ทางร้านจะให้บริการด้านการซ่อมแซมกับสินค้า เฉพาะที่ซื้อกับทางร้านเท่านั้น!

     2: สินค้าที่ซื้อจากทางร้าน ลูกค้าทุกท่านจะได้รับสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า และใบรับประกันสินค้าจากทางร้าน ซึ่งลูกค้าจะต้องเก็บรักษาเอาใว้ให้ดี ห้ามทำสูญหายเด็ดขาด!

     3: การรับประกันของสินค้า จะรับประกันเฉพาะการซ่อมฟรี1ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าแรงและค่าอะไหล่ใดๆเลยในการซ่อม

     4: ในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ามาให้ซ่อม แล้วทางร้านตรวจสอบพบว่าสินค้ามีการถูกเปิด, ถูกแกะ, ถูกงัดแงะ หรือถูกซ่อมมาก่อนแล้ว สินค้าชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์รับประกันโดยทันที! ดังนั้นถ้าสินค้ายังอยู่ในเวลาที่รับประกัน ห้ามลูกค้าซ่อมสินค้าด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาด!

     5: เมื่อลูกค้ามีความจำเป็นต้องส่งสินค้ามาให้ซ่อม ลูกค้าจะต้องติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าที่ตัวสินค้า และแนบใบรับประกันสินค้ามาด้วยทุกครั้ง โดยลูกค้าสามารถส่งมาได้ที่อยู่ของทางร้าน หรือศูนย์ซ่อมที่ถูกระบุที่อยู่เอาไว้ในใบรับประกันสินค้า

     6: สินค้าที่ถูกส่งมาซ่อมกับทางร้าน จะใช้เวลาในการซ่อมประมาณ2สัปดาห์-1เดือน เมื่อลูกค้าต้องการทราบว่า สินค้าที่ถูกส่งมาซ่อมนั้น ซ่อมเสร็จแล้วหรือยัง? ในกรณีที่ซ่อมเสร็จแล้วทางร้านจะแจ้งกลับไปที่ทางe-mailหรือLineของลูกค้า และลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้กับเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:30น.-15:30น. 

view