คุณลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละอีควอไลเซอร์

คุณลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละอีควอไลเซอร์

       ข้อบังคับหรือข้อจำกัด ในบางครั้งก็ต้องยกเว้น โดยเฉพาะกับการเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ หากไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเกิดความสบายใจกับตัวเรา ก็ตามแต่ความชอบและความสะดวกนะครับ

     ที่กล่าวนำไปเช่นนั้นก็เพียงจะบอกว่า หลักของการเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ในบ้านเราทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณภาพของเสียงออกมาดีที่สุด ใกล้เคียงกับที่เขาบันทึกมาที่สุด หรือพยายามให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด นักเล่นกลุ่มนี้จะใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อลดการสูญเสียของสัญญาณ เนื่องจากผ่านอุปกรณ์มากชิ้น ความบริสุทธ์ของสัญญาณลดลงและความเพี้ยนที่มากขึ้น นักเล่นอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนใจให้ได้คุณภาพเที่ยงตรงตามที่บันทึก หรือเสียงให้เป็นไปตามธรรมชาติ ขอเพียงเสียงที่ได้ยินหลังจากเสียสตางค์ไปแล้ว ถูกใจ ฟังเพลงไพเราะตามความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่สนใจว่าจะผ่านอุปกรณ์มากชิ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางสัญญาณอย่างไร เรียกว่าขอให้เสียงเพลงถูกใจเป็นพอ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของนักเล่นในแต่ละท่านนะครับ

 

      ปรีแอมป์ อุปกรณ์เครื่องเสียงที่เพิ่มขึ้นมาในชุด เครื่องเสียงชิ้นนี้ คงไม่ถูกใจนักกับนักเล่นกลุ่มแรกที่เน้นคุณภาพความบริสุทธ์ของสัญญาณเสียง เพราะเมื่อเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปหนึ่งชิ้น เสียงก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเบี่ยงแบนให้มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากการบันทึก แต่กลับนักเล่นอีกกลุ่มที่เอาความชอบและความพึงพอใจในความไพเราะเสียงเพลง เป็นที่ตั้ง การปรับแต่งที่สะดวกสบาย อาจต้องการและเลือกหามาใช้งาน

     นักเล่นเครื่องเสียงหลายท่านทราบแล้วว่าปรีแอมป์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณจาก ฟร้อนท์ เพื่อเพิ่มสัญญาณขาออกให้มากชุดขึ้น สำหรับต่อเพาเวอร์แอมป์เพิ่มหลายๆตัว ปรีแอมป์บางเครื่องยังรับแหล่งรายการได้มากว่าหนึ่ง เช่น สามารถรับฟังเสียงจากเครื่องเล่นดีวีดีสลับกับเครื่องเล่นซีดีได้ ปรีแอมป์บางเครื่องเสริมฟังก์ชั่นการปรับแต่งเสียง มีอีควอไลเซอร์ปรับแต่งเพิ่มลดความถี่เสียงในช่วงต่างๆ รวมถึงการแยกความถี่ให้ออกไปสำหรับการใช้งานกับลำโพงซับวูฟเฟอร์ ข้อสำคัญที่สุดสำหรับนักเล่นที่ต้องการความดังของพลังเสียง ปรีแอมป์สามารถขยายแรงดันขาออกของฟร้อนท์ ให้แรงเพียงพอที่จะส่งไปยังเพาเวอร์แอมป์เพื่อสร้างพลังและความดังของเสียง กล่าวมาถึงตรงนี้ปรีแอมป์ก็มีประโยชน์มากมายทำให้น่าหามาใช้งานบ้างแล้วนะ ครับ   

     แต่ปรีแอมป์ก็มีส่วนที่ทำให้เสียงเปลี่ยนไป กับชุดเครื่องเสียงที่มีอุปกรณ์คุณภาพดี ฟร้อนท์มีแรงดันขาออกสูงพอ หรือมีการถ่ายทอดรายละเอียดคุณภาพเสียงที่ดีอยู่แล้ว การใส่ปรีแอมป์(ไม่ว่าจะมีคุณภาพอย่างไร)เข้าไปในระบบ การทำงานของปรีแอมป์จะมีส่วนทำให้คุณภาพเสียงนั้นเปลี่ยนแปลงไป บางครั้งเพิ่มความเพี้ยนเข้าไปในระบบ ด้วยลักษณะทางเสียงที่มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ นักเล่นบางท่านบอกว่าการเพิ่มปรีแอมป์เหมือนการใช้ปรีแอมป์ซ้อนปรีแอมป์ คือ ภายในฟร้อนท์ก็จะมีภาคปรีแอมป์สำหรับส่งแรงดันสัญญาณออกมาแล้ว ภายในเพาเวอร์แอมป์ก็จะมีภาคปรีแอมป์ในการรับสัญญาณเช่นกัน การเพิ่มปรีแอมป์เข้าไปก็เหมือนเป็นการเพิ่มการทำงานของอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน จึงเกิดการขยายที่ทับซ้อนกัน มีความเพี้ยนหรือส่งผลให้เสียงเปลี่ยนแปลง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของปรีแอมป์เป็นสำคัญ

     การเลือกปรีแอมป์ควรเลือกโดยพิจารณาจากการใช้อุปกรณ์ภายในวงจร ใช้อุปกรณ์คุณภาพดี ส่งผลต่อความเพี้ยนที่ลดน้อยและคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้น การออกแบบวงจรที่มีระบบแยกภาคจ่ายไฟออกเป็นสัดส่วน เพื่อลดความเพี้ยนและสามารถจ่ายกระแสไฟให้กับการทำงานในส่วนอื่นๆของวงจร ในส่วนของการปรับแต่งการใช้งานนั้นเลือกเอาโดยความชอบและประโยชน์การใช้งาน เป็นหลัก สำคัญที่สุดควรได้ลองฟังและใช้งานดูว่า มีเสียงเพี้ยนหรือคลื่นรบกวนออกมาให้ได้ยินหรือไม่ ฟังก์ชั่นการปรับแต่งใช้งานที่เกิดผลต่อเสียงตรงตามต้องการ สามารถปรับแต่งเสริมให้เสียงเพลงไพเราะอย่างไร ย้ำอีกครั้งว่าต้องลองฟังลองใช้งานนะครับ แล้วจะรู้ว่่า ปรีแอมป์ก็สามารถสร้างเสียงเพลง ปรับแต่งความไพเราะได้ตรงใจต้องการ ได้ประสบการณ์ในการปรับแต่งไปอีกแบบครับ

ที่มาของแหล่งข้อมูล :  http://www.rocketsound.co.th/index.php?cmdmode=art_detail&artid=64

      จำลองอีเล็คทริค, jumlongelectric, เครื่องเสียงบ้านหม้อ , เครื่องเสียงรถยนต์ , เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล เอ-บี, เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล เอ-บี, เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล คลาสดี, ลำโพง15นิ้ว, ลำโพง12นิ้ว, อีควอไลเซอร์4แบนด์, อีควอไลเซอร์ 5แบนด์, อีควอไลเซอร์ 7แบนด์, คาปาซิเตอร์ 4.0 เอฟ, คาปาซิเตอร์ 4.5 เอฟ

view