คุณลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละเพาเวอร์แอมป์

คุณลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละเพาเวอร์แอมป์

        เพาเวอร์แอมป์  เลือกอย่างไร  ควรใช้เพาเวอร์แอมป์กี่แชนแนล  ระบบคลาสเอบี  คลาสดี  หรือว่าคลาสไหนเหมาะสมอย่างไร   ประเด็นแรกสุดคือดูความต้องการของระบบเสียงในรถ  ในกรณีที่มีลำโพงชุดหน้าและหลังก็ควรจะใช้เพาเวอร์แอมป์ 4  แชนแนล  สำหรับขับลำโพงชุดหน้าและหลัง  ถ้ามีลำโพงซับวูฟเฟอร์ร่วมด้วย  เพาเวอร์แอมป์  5  แชนแนลดูจะครบ  ตรงความต้องการมากกว่า  ทั้งสามารถขับลำโพงชุดหน้าและชุดหลังรวมถึงขับซับวูฟเฟอร์  แต่ในบางกรณีอาจใช้เพาเวอร์แอมป์  4  แชนแนล  โดยใช้ขับลำโพงคู่หน้าและบริดจ์เพื่อขับลำโพงซับวูฟเฟอร์  ลำโพงคู่หลังปล่อยให้เป็นหน้าที่สำหรับไฮเพาเวอร์จากฟร้อนท์  แต่อย่าลืมว่าการมีเพาเวอร์แอมป์แยกขับลำโพงหลายตัวก็จะดีกว่าในด้านพลัง เสียงที่ได้

     เพาเวอร์แอมคลาสเอบีและคลาสดี  เทียบความแตกต่างกันในด้านบุคลิกเสียงจะพบว่า  คลาสเอบีส่วนใหญ่ให้เสียงได้ราบรื่นกว่า  มีการแยกน้ำหนักเสียงดังเบาได้เด่นชัดกว่า  สำหรับคลาสดีนั้น  ส่วนใหญ่ถูกสร้างมาให้ทำงานเฉพาะช่วงความถี่  โดยจะทำงานช่วงความถี่ต่ำสำหรับให้นำไปขับลำโพงซับวูฟเฟอร์โดยเฉพาะ  ในเรื่องเสียงให้พละกำลังได้มากกว่า  เหมาะสำหรับชุดเครื่องเสียงที่ต้องการพละกำลังจากเพาเวอร์แอมป์  สำหรับสร้างพลังเสียง  แต่ในเรื่องรายละเอียดและการแยกน้ำหนักเสียง  เพาเวอร์แอมป์คลาสเอบีสามารถทำได้ดีกว่า  อันนี้เทียบกันด้วยคุณภาพและราคาที่เท่าเทียมกันนะครับ

ที่มาของแหล่งข้อมูล : http://www.rocketsound.co.th/index.php?cmdmode=art_detail&artid=63

      จำลองอีเล็คทริค, jumlongelectric, เครื่องเสียงบ้านหม้อ , เครื่องเสียงรถยนต์ , เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล เอ-บี, เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล เอ-บี, เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล คลาสดี, ลำโพง15นิ้ว, ลำโพง12นิ้ว, อีควอไลเซอร์4แบนด์, อีควอไลเซอร์ 5แบนด์, อีควอไลเซอร์ 7แบนด์, คาปาซิเตอร์ 4.0 เอฟ, คาปาซิเตอร์ 4.5 เอฟ

view